Inženýrská činnost

  • zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy
  • vyřízení územního a stavebního povolení
  • činnost technického dozoru investora
  • zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele
  • zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí