Poradenská a konzultační činnost

  • vypracování odborných posudků statických, tepelně technických, světelně technických
  • posouzení stavebních konstrukcí, staveb