Zpracování projektové dokumentace

  • vypracování odborných statických posudků
  • návrhy železobetonových a ocelových konstrukcí
  • zajištění diagnostiky staveb, včetně odběru vzorků a laboratorních výsledků