Zpracování rozpočtů staveb

  • zpracování výkazů výměr jednotlivých stavebních a montážních prací jako podkladů pro výběrové řízení na dodavatele