Zpracování statistických posudků a průzkumů

  • vypracování odborných posudků statických
  • návrhy železobetonových a ocelových konstrukcí
  • zajištění diagnostiky staveb, včetně odběru vzorků a laboratorních výsledků